ÚVODNÍ STRÁNKA
ÚVODNÍ STRÁNKA
DOKUMENTY
ZÁPIS DĚTÍ
JÍDELNÍČEK
FOTOALBUM
PROJEKTY
LOGOHRÁTKY
SPOLEČNĚ NA JEDNÉ LODI
MŠ BUDOVATELSKÁ
MŠ BUTOVICKÁ
MŠ KOMENSKÉHO
MŠ NOVÁ HORKA
MŠ R. TOMÁŠKA
MŠ POŠTOVNÍ
ORIGINALITA PRACOVIŠŤ
KONTAKTY
KE STAŽENÍ


Seznam školVrabcak Art Studio

MŠ KOMENSKÉHO Rozhodnutí o přerušení provozu Mateřské školy Studénka

Jednotlivá pracoviště budou v době vánočních prázdnin provozována takto:.
MŠ KOMENSKÉHO Oznámení o změnách výše zálohových plateb od 1.9.2016

Vážení rodiče, oznamuji Vám, že v souvislosti se zvýšením školného se výše záloh na stravné a školné od 1.9.2016 mění takto:.

MŠ KOMENSKÉHO Vnitřní předpis o úplatě za předškolní vzdělávání

Základní měsíční výše úplaty ve školnim roce 2016/2017....

MŠ KOMENSKÉHO

Informace o vyúčtování záloh a k prázdninovému provozu

Vážení rodiče,

Do 15.7.2016 bude zasláno vyúčtování záloh na stravné za období leden – červen 2016, a to u dětí, které budou mít sepsánu písemnou dohodu o ukončení docházky k 30.6.2016 (předškoláci). Ostatní zálohy budou vyúčtovány po ukončení školního roku k 15.9.2016 za období 1-8/2016.

Za děti, které jsou odhlášeny z docházky na celé prázdniny, uhraďte zálohy za červenec a srpen ve výši 80 Kč měsíčně, plné školné a stravné naveďte znovu od měsíce září.

Zjistěte si co nejdříve, zda jste skutečně přeplatek obdrželi. V případě, že přeplatek na účtu nemáte nebo částka dle Vás nesouhlasí, obraťte se na účetní paní Kateřinu Sekaninovou (tel. č. 552 302 755), která má veškeré podklady k vyúčtování.

Změny v prázdninové docházce nahlaste vedoucí učitelce pracoviště nejpozději do pondělí 27.6.2016.

Kontakty na pracoviště pro omlouvání dětí o prázdninách:

Komenského // tel. 552 302 755 // email: katerina.sekaninova@m-zone.cz
R.Tomáška // tel. 552 302 756 // email: msrtomaska@seznam.cz
Poštovní // tel. 552 302 757 // email: MachovaEliska@seznam.cz

Přejeme Vám mnoho slunečných dnů a příjemnou dovolenou.

S pozdravem, Mgr. Pavla Honová
ředitelka MŠ StudénkaOznámení o rozhodnutí přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Ředitelka Mateřské školy Studénka se sídlem Komenského 700, 742 13 Studénka, v souladu s ustanoveními § 34, §165 odst. 2 písm.b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č.500/2004 Sb.(Správní řád) v platném znění, rozhodla, že vyhovuje žádostem o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2016/2017 v Mateřské škole Studénka, a to v rámci volné kapacity ke dni zveřejnění, uloženým pod registračními značkami takto:

Přerušení provozu Mateřské školy Studénka, zajištění provozu v průběhu letních prázdnin a výše školného

Vážení zákonní zástupci,
oznamuji Vám, že provoz všech pracovišť Mateřské školy Studénka bude v průběhu prázdnin přerušen od 25.7. do 5.8.2016. Provoz v červenci a srpnu bude zabezpečen na základě počtu předběžně přihlášených dětí takto:

MŠ KOMENSKÉHO

Děkujeme za poskytnuté dary v roce 2016, a to těmto sponzorům:

· RISOL SERVICE, s.r.o., Frýdek–Místek za trička pro pěvecký sbor Notičku v hodnotě 8.071 Kč.
· DENAS spol. s r.o., Studénka za dar ve výši 6.000 Kč
· FRESO Comp, s.r.o., Pustějov za dar ve výši 4.000 Kč
MŠ KOMENSKÉHO

Vážení rodiče,
prosím, přečtěte si informace ze školní jídelny.

MŠ KOMENSKÉHO

Vážení rodiče,
Věnujte prosím pozornost školnímu řádu platnému pro šk. rok 2015/2016 v záložce Dokumenty.

Školní řád obsahuje podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí i Vás zákonných zástupců a upřesňuje vzájemná pravidla chodu MŠ.MŠ KOMENSKÉHO Informace rodičům

Na základě novely zákona č. 586/1992, o dani z příjmu může daňový poplatník (zákonný zástupce dítěte) uplatnit i slevu za umístění dítěte v MŠ... Více se dozvíte ZDE
Mateřská škola Studénka

MŠ KOMENSKÉHO Je příspěvkovou organizací města Studénky zřízenou za účelem poskytování předškolní výchovy a vzdělávání dětí. Slučuje šest pracovišť mateřské školy na území města Studénky.
Každé pracoviště vytváří vlastní specifický vzdělávací program podle individuálních potřeb dětí.

Statutární zastoupení

Ředitelka MŠ: Pavla Honová, pracoviště Komenského
Zástupkyně ředitelky MŠ: Helena Schillerová, pracoviště Budovatelská