ÚVODNÍ STRÁNKA
ÚVODNÍ STRÁNKA
DOKUMENTY
ZÁPIS DĚTÍ
JÍDELNÍČEK
FOTOALBUM
PROJEKTY
LOGOHRÁTKY
SPOLEČNĚ NA JEDNÉ LODI
MŠ BUDOVATELSKÁ
MŠ BUTOVICKÁ
MŠ KOMENSKÉHO
MŠ NOVÁ HORKA
MŠ R. TOMÁŠKA
MŠ POŠTOVNÍ
ORIGINALITA PRACOVIŠŤ
KONTAKTY
KE STAŽENÍ


Seznam školVrabcak Art Studio
MŠ KOMENSKÉHO

Oznámení o rozhodnutí přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Ředitelka Mateřské školy Studénka se sídlem Komenského 700, 742 13 Studénka, v souladu s ustanoveními § 34, §165 odst. 2 písm.b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č.500/2004 Sb.(Správní řád) v platném znění, rozhodla, že vyhovuje žádostem o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2016/2017 v Mateřské škole Studénka, a to v rámci volné kapacity ke dni zveřejnění, uloženým pod registračními značkami takto:

Přerušení provozu Mateřské školy Studénka, zajištění provozu v průběhu letních prázdnin a výše školného

Vážení zákonní zástupci,
oznamuji Vám, že provoz všech pracovišť Mateřské školy Studénka bude v průběhu prázdnin přerušen od 25.7. do 5.8.2016. Provoz v červenci a srpnu bude zabezpečen na základě počtu předběžně přihlášených dětí takto:MŠ KOMENSKÉHO Vážení rodiče s dětmi, které ještě nenavštěvují mateřskou školu,
srdečně Vás zveme do naší PŘEDŠKOLKY, která se koná za grantové podpory města Studénky, a to každou středu v době od 16.00 hod. do 18.00 hod v MŠ Poštovní, ve Studénce.

Těšíme se na Vaší účast
MŠ KOMENSKÉHO

Děkujeme za poskytnuté dary v roce 2015, a to těmto sponzorům:

· MSV Interier s r.o., Studénka za dar ve výši 10.000 Kč
· DENAS spol. s r.o., Studénka za dar ve výši 5.000 Kč
· RISOL SERVICE s r.o., Frýdek – Místek, za hračky v hodnotě 3.981 Kč
· MSV Metal Studénka a.s. za dar 3.000 Kč

Poděkování patří také vzdělávací firmě firmě Hertin s.r.o., Vřesina, která z projektu Společně na jedné lodi převedla bezplatně Mateřské škole Studénka interaktivní tabuli s příslušenstvím, polytechnické stavebnice a učební pomůcky v celkové hodnotě 205.234 Kč.
MŠ KOMENSKÉHO

Vážení rodiče,
prosím, přečtěte si informace ze školní jídelny.

MŠ KOMENSKÉHO

Vážení rodiče,
Věnujte prosím pozornost školnímu řádu platnému pro šk. rok 2015/2016 v záložce Dokumenty.

Školní řád obsahuje podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí i Vás zákonných zástupců a upřesňuje vzájemná pravidla chodu MŠ.MŠ KOMENSKÉHO Informace rodičům

Na základě novely zákona č. 586/1992, o dani z příjmu může daňový poplatník (zákonný zástupce dítěte) uplatnit i slevu za umístění dítěte v MŠ... Více se dozvíte ZDE
Mateřská škola Studénka

MŠ KOMENSKÉHO Je příspěvkovou organizací města Studénky zřízenou za účelem poskytování předškolní výchovy a vzdělávání dětí. Slučuje šest pracovišť mateřské školy na území města Studénky.
Každé pracoviště vytváří vlastní specifický vzdělávací program podle individuálních potřeb dětí.

Statutární zastoupení

Ředitelka MŠ: Pavla Honová, pracoviště Komenského
Zástupkyně ředitelky MŠ: Helena Schillerová, pracoviště Budovatelská